Liczba odwiedzin strony: 12212 Osób na stronie: 2
 

ABC Group Audit & Business Consulting Sp. z
o.o. Audyt, księgowość, podatki

 
Dziennik Ustaw 2002 Nr 113 poz. 983 - Zm.: ustawa - Prawo własności przemysłowej
USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej. (Dz. U. z dnia 20 lipca 2002 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 108, poz. 945) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 163: a)  w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: "Do umowy tej stosuje się odpowiednio przepisy art. 76 oraz art. 78 i 79.", b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2.  Licencjobiorca może udzielić sublicencji na używanie znaku towarowego w zakresie udzielonego mu upoważnienia.";   2)   w art. 296: a)  w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: "Przepis stosuje się odpowiednio do sublicencji.", b)  dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5.  Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może wystąpić z roszczeniami, o których mowa w ust. 1, przeciwko licencjobiorcy lub sublicencjobiorcy w razie naruszenia tych postanowień umowy sublicencyjnej, o których mowa w ust. 4, a także w przypadku gdy umowa ta zawarta została z naruszeniem przepisu art. 163 ust. 2." Art. 2.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
KRS 0000164031 - "IPER" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"IPER" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2003-06-17 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GWARNA 13 61-702 POZNAŃ M. POZNAŃ M. POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
991-017-39-08 531635894 0000164031
KRS 0000164030 - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BALLDI" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BALLDI" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2003-06-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SOBIESKIEGO 105/419 43-300 BIELSKO-BIAŁA M. BIELSKO-BIAŁA M. BIELSKO-BIAŁA ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 70468295 0000164030
KRS 0000164029 - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LA-BUD" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LA-BUD" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2003-06-11 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
JANA PAWŁA II 6 44-240 ŻORY M. ŻORY M. ŻORY ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(33) 851-20-60 (33) 851-20-60 labud@neostrada.pl (b/d)
NIP: REGON: KRS:
548-228-55-11 72359647 0000164029
KRS 0000164028 - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "KAS" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "KAS" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2003-06-05 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
15 SIERPNIA 36 27-600 SANDOMIERZ SANDOMIERZ SANDOMIERSKI ŚWIĘTOKRZYSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
864-132-15-41 830281798 0000164028
KRS 0000164027 - STOMADENT CHAŁUBIŃSKA MARCZAK SOSNOWSKA - SOSNOWY SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOMADENT CHAŁUBIŃSKA MARCZAK SOSNOWSKA - SOSNOWY SP. J. SP. J. 2003-06-12 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
NOWA 9A 26-200 KOŃSKIE KOŃSKIE KONECKI ŚWIĘTOKRZYSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000164027
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone rzeczoznawca Poznań HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
ABC Group Audit & Business Consulting Sp. z o.o. Audyt, księgowość, podatki
doradca finansowy wielkopolskiebiuro rachunkowe wielkopolskietłumacz wielkopolskierzecznik patentowy wielkopolskiefirma ubezpieczeniowa wielkopolskiefirma windykacyjna wielkopolskieprawnikReklama